Du måste vara minst 18

Du måste vara minst 18 år för att se den här webbplatsen. Är du över 18?

Nej, jag är inte 18 år Nei, jeg er ikke 18 år

7 Vapes försäljningsvillkor

I enlighet med konsumentköpslagen publicerad av justitieministeriet

Vi eftersträvar 100% kundnöjdhet och levererar högkvalitativa produkter till våra kunder på 7Vapes. Om du märker något fel på produkten, skickar vi dig gärna en ny produkt, fixar den gamla eller ger dig en återbetalning.

Defekta produkter
Defekt produkt är en brist hos en produkt som har ett tillverknings- eller designfel, eller är felaktig på grund av otillräckliga instruktioner eller varningar. En produkt är defekt om det är orimligt farligt för användaren eller konsumenten som köper produkten och om det orsakar fysisk skada.
Standardgarantin för våra produkter är 3 år. Tidsfristen för att lämna in ett klagomål kan aldrig vara kortare än två månader från den tidpunkt då kunden upptäckte felet. Om felet uppstår mer än 6 månader efter köp eller leverans måste kunden bevisa att föremålet hade varit felaktig och inte utvecklat felet genom  onormal användning av produkten. Valideringen av feltvist görs av oberoende experter för produkttypen. Batterier och mods kan utsättas för snabbnedbrytande produkter om experten anser att defekten har utvecklats på grund av felaktig användning/laddning.
Om det finns en brist (defekt) i produkten och konsumenten har rapporterat inom de tidigare nämnda tidsfristerna kan konsumenten välja:
• Återbetalning av hela priset för den defekta produkten;
• Reparation eller utbyte (under vissa förhållanden);
• Reducerat pris (under vissa förhållanden).
Om de oberoende experterna kallas och felets karaktär beror på felaktig användning, kan 7Vapes endast kräva betalning för förfrågningar som har varit nödvändiga för att avgöra om det finns en defekt och betalning för reparation av produkten, om 7Vapes uttryckligen har informerat konsumenten att han eller hon måste täcka sådana kostnader.
Meddelande om fel och defekter i produkterna kan meddelas till oss muntligt eller skriftligt. För säkerhets skull rekommenderar vi att klagomålet skickas till oss via e-post med någon form av köpbevis (kvitto, faktura etc.).

Ångerrätt / avbokning / ånger och återlämnande
Vid användning av ångerrätten måste varorna returneras till säljaren inom rimlig tid. Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till köparen inom 14 dagar från det datum då säljaren mottar varorna eller aviseringsbrevet eller varorna ställts till säljarens förfogande. Säljaren får inte debitera köparens användning av avbokningsrätten, men säljaren kan kräva att köparen betalar kostnaden för retursändningen.
Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Produkten måste dock kunna returneras till säljaren i ungefär samma skick och kvantitet som den var när köparen mottog den. Köparen ska om möjligt returnera föremålet till säljaren i originalförpackningen.
Vid användning av ångerrätten för intima produkter måste produkten vara oanvänd när den returneras. Ecigarettsatser, förbrännare (Sub-Ohm, RDA, RDTA, RTA) och coils/coilheads kategoriseras som intima produkter av 7Vapes.
Avbeställningsrätten kan inte användas på intima/hygienprodukter som har använts. Detta gäller följande produkter: elektroniska cigaretter (startpaket), Förångare (Sub-Ohm, RDA, RDTA, RTA), coils och driptips. Fyll inte på brännare eller ecigaretter med evätska om du vill återlämna den med ångerrätt.
Köparen kan inte ångra köp av varor som försämras snabbt, varor som till sin natur inte kan returneras, det inkluderar evätskor, baser, koncentrat, nicshots etc. där förseglingen brutits.

7Vapes slutord
7Vapes tar inte ansvar för skador (moraliska eller fysiska) som har orsakats av felaktig hantering av ecigaretter, ombyggbara brännare, batterier och nikotinämnen. Vi rekommenderar starkt att du bekantar dig med batterihantering/säkerhetsriktlinjer för att undvika olyckshändelser i framtiden och att följa säkerhetsåtgärder när du bygger spolar och återuppbyggbara brännare. Vi rekommenderar också att du hanterar alla nikotinämnen med försiktighet för att undvika skador. Vi rekommenderar inte att använda våra produkter utanför deras specifika användningsområde.