Du måste vara minst 18

Du måste vara minst 18 år för att se den här webbplatsen. Är du över 18?

Nej, jag är inte 18 år Nei, jeg er ikke 18 år

Lagarna om elektroniska cigaretter, e-juicer och vaping har ändrats i maj 2017

TrpR/TPD-förordningen

Lagarna om elektroniska cigaretter, e-juicer och vaping har ändrats i maj 2017, för både Norge och EU.

Många vapeare har varit vana vid att få flaskor på 60 ml och 120 ml, och Nic-shots gör att vapeare runt omkring kan fortsätta. Nic-shots ger möjligheten att på ett enkelt sätt konvertera en 0 mg juice till en nikotininnehållande e-vätska. Detta gör att flaskor över 10 ml kan konverteras till nikotininnehållande e-juicer, men fortfarande inom ramen för TRPR-förordningen.

De flesta leverantörer av shortfills som 7Vapes säljer har 10 eller 20 ml tomt utrymme i flaskan. Detta utrymme kan användas för nic-shots. Detta innebär att alla 7Vapes-kunder har ett val.